Първият Инфос

Един от основните компоненти в подготовката на състезателите по информатика е решаването на задачи, вече давани на реални състезания. За тази цел Комисията за извънкласна работа по информатика към СМБ поддържа от 1998 г. уебсайта Инфос, на който са дадени условията на задачите давани на националните кръгове. Тези условия са във вид на текст в .pdf файлове.

Макар и да изпълнява функцията на архив, сайтът Инфос не дава никаква възможност за обратна връзка и наблюдение на развитието на състезателите, за идентификация и анализ на потенциала на нови участници, което към 2019 г. бе счетено, че я прави сериозно остаряла спрямо съществуващите съвременни системи.

Национална система за състезателна информатика в България

Поради това през 2019 г. бе пристъпено към създаването на Национална система за състезателна информатика. Основата на системата бе прототипирана от Петър Петров и Марин Шаламанов в школа "Олимпийци". Този прототип бе развит до завършен софтуерен продукт в рамките на програмата "Образование с наука". С допълнителното съдействие на Министерството на образованието и науката и Виваком системата получи високопроизводителна ИТ инфраструктура, с необходимото за предоставяне на крайни потребители качество.

Основни функционалности в системата са възможността за онлайн решаване на задачите, проверка в реално време на подаваните решения и изграждане на статистика за резултатите на всеки участник.

Счита се, че системата ще увеличи участието в националните състезания, тъй като ще предостави качествена възможност за самоподготовка на участници, които нямат възможност за достъп до преподаватели, школи или други способи. Тя ще помогне на преподавателите в процеса на подготовката на талантливите ученици, тъй като ще им позволи да ги поставят в условия, максимално близи до тези в реално състезание.